Kontakt

Få hurtigere svar på din henvendelse ved at skrive til den mest relevante mailadresse eller medarbejder.

Organisationsdiagram

Tryk her for at se et diagram over organisationens opbygning.


Materiale til skoleopgaver og lign.

Besøg hjemmesiden www.skole-politik.dk


Det Konservative Folkeparti slår løbende stillinger op.

Se stillingsopslag her


Kontakt os på e-mail

[email protected] – generelle henvendelser

[email protected] – henvendelser ifbm. skoleprojekter

[email protected] – uopfordrede jobansøgninger og respons på jobopslag

[email protected] – ændring af medlemsdata, indberetninger af bestyrelses- og udvalgsposter, oplysning af medlemsnummer, spørgsmål vedr. kontingent m.v.

[email protected] – tilmelding til kurser og øvrige arrangementer

[email protected] – vedr. partiets hjemmesidesystem, login til MitC m.v.

[email protected] – faktura bedes sendes hertil

[email protected] – politiske henvendelser


Konservative folketingsmedlemmer

Find de konservative folketingsmedlemmer og deres sekretærer

Ordførerskaber i folketinget


Konservative medlemmer af Europa-Parlamentet

Find det konservative medlem af Europa-Parlamentet og medarbejderne


Kontakt en medarbejder

Politik, Presse & Kampagne

Internationalt

Organisation- & Projektstyring

Medlems- og Foreningsservice

Bogholderi

Medlemssekretærer

Rådgivere

Ledelse


Det Konservative Folkeparti
Christiansborg
1240 København K.

CVR-nummer: 62530812

Den Konservative Folketingsgruppe
Christiansborg
1240 København K.

CVR-nummer: 65728710